Blog Blogi

Bisneksen ylistys

Yritykset ovat saaneet osakseen viime vuosina paljon arvostelua. Ne ovat välttämätön paha, mutta lopulta kyse on vain rahasta ja voitoista. Elokuvat ja menestyskirjat kertovat, kuinka liike-elämän vaikuttajat ja menestyjät ovat kiivenneet huipulle röyhkeydellä ja ahneudella. Yrittäjä edustaa ahneutta ja hänen kättensä jälki on sosiaalisesti tuhoisa. Tällainen ajattelu on suuri väärinymmärrys. Bisnes on todella hieno juttu! Kuinka yritykset sitten menestyvät? Ihmiset vapaaehtoisesti ostavat tuotteita ja palveluja omilla rahoillansa ja saavat vastineeksi yrityksiltä tuotteita ja palveluja. Tämä on mahdollista vain, jos voittoa tavoitteleva yritys miellyttää asiakkaitaan. Jos yrityksen toiminta ei tyydytä asiakkaita eikä näin myöskään tuota voittoa, menee yritys lopulta konkurssiin. Mikäli yritykset voisivat pakottamalla ottaa rahamme, niillä olisi paljon vähemmän mielenkiintoa meidän tyytyväisyyttämme ja tarpeitamme kohtaan. Markkinoiden julmuus pakottaa yritykset tuottamaan voittoa, miellyttämällä ja palvelemalla asiakkaita. Voiton tavoittelu ajaa yritykset myös toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, oppimaan toisilta parhaita toimintamalleja ja luomaan itse uusia innovaatioita. Vaikka yritykset joskus joutuvat irtisanomaan tehokkuuden ja tuottavuuden nimissä, niin todellisuudessa tuottavuus luo työpaikkoja. Tehokkaasti toimivat yritykset voivat välittää kustannussäästöt kuluttajille edullisempien tuotteiden muodossa. Näin yritykset jättävät meille rahaa enemmän käytettäväksi muualle taloudessa. Yritykset voivat myös itse investoida kustannussäästöt, kenties uudet voitot mielessään, uusiin työpaikkoja luoviin toimintoihin. Ei hassumpaa? ”Minä olen köyhä, koska sinä olet rikas” – ajattelu on juurtunut syvästi meihin. Vauras yrittäjä on leikannut yhteisestä kakustamme liian ison palan ja hän on jättänyt meille muille vain hiukan syötävää. Yrittäjä toimii kuitenkin toisenlaisesta todellisuudesta käsin. Hän ajattelee vaurauden tuottamista ja kasvattamista, rahan tekemistä eikä rahan keräämistä. Onnistuakseen tässä on yrittäjän tarkasti arvioitava ja kuunneltava asiakkaiden tarpeita, toiveita ja haluja. Hän hankkii rahansa tuottamalla ihmisille jotain sellaista, josta he ovat vapaaehtoisesti valmiita jotain maksamaan. Yrittäjä joutuu organisoimaan monia eri toimintoja ja ottamaan riskejä. Hän joutuu yhdistelemään resursseja siten, että kokonaisuus on lopulta jotain enemmän kuin vain osiensa summa. Yrittäjät vievät taloutta eteenpäin ihmisten toiveita kuunnellen. He löytävät uusia keinoja tehdä asioita paremmin. Yrittäjä on sankari. Hän lievittää ihmisten tuskaa, luo työpaikkoja ja auttaa ihmisiä toteuttamaan unelmia. Bisneksellä on monia jaloja tarkoituksia. Bisnestä ei tulisikaan paheksua ja laittaa eri sarjaan kuin koulutusta, lakia tai vaikkapa terveydenhuoltoa. Yritykset tuottavat meidän elämänlaatuamme parantavia tuotteita ja palveluja. Yritykset tarjoavat ihmisille työtä näin antaen mahdollisuuden huolehtia itsestään ja perheistään. Yritykset luovat omistajilleen vaurautta ja hyvinvointia. Lopulta yritykset myös huolehtivat valtion toiminnan rahoituksesta, että valtio voisi tehdä sen, mitä bisnes ei pysty tekemään. Toivottavasti tulevaisuudessa ymmärrämme bisneksen arvon aiempaa paremmin. Yrittäjäystävällinen ympäristö on nimittäin oivallinen kasvualusta meistä jokaiselle. Yrittäjä, tee meille palvelus. Älä lannistu propagandan edessä. Älä lannistu poliitikkojen ja virkamiesten päähänpistojen edessä. Se sosiaalinen, taloudellinen ja jopa hengellinen hyvä, mitä sinä tuotat, on enemmän kuin itse ymmärrätkään. Yrittäjä, sinä olet paljon suuremman hyvän lähde kuin yleensä tunnistetaan. Ole esimerkki ja mentori meille muille. Opeta muitakin itsenäisyyteen ja tuottamaan itselleen oma hyvinvointinsa. Vie potentiaalisi maksimiin saakka ja näytä, mitä tavallisen ihmisen on mahdollista saavuttaa. Toteuta luovuuttasi aiempaa rohkeammin. Kehitä edelleen itseäsi säästäväisyyteen ja opeta samalla muitakin siihen. Ole jatkossakin toiset huomioon ottava mukauttaessasi toimintaasi markkinoiden vaatimuksiin. Toivottavasti bisneksesi kukoistaa, kasvaa ja tuottaa voittoa. Mukavat voitot tarkoittavat, että bisneksesi toimii hyvin. Anna palaa! Kun sinä vaurastut ja bisneksesi kannattaa, silloin muutkin voivat paremmin! Ohessa mielenkiintoinen ja inspiroiva haastattelu Sir Richard Bransonilta yrittäjyyteen ja hyvän tekemiseen liittyen.

Recommend

What is new

Leader's Digest

Leader’s Digest | March

In this Leader’s Digest newsletter, we dive into the latest leadership insight, such as how leaders could leverage AI to gain a competitive advantage. We also have some great content picks, such as an interview with Patrick Lencioni and an […]

Speaker Contest 2023

Key Takeaways & Learnings from Speaker Contest 2023 Semifinal 4

The 2023 Nordic Business Forum Speaker Contest semifinals are now done, and what a journey it has been for us and our semifinalists. We have heard inspiring stories and gained great insights into leadership, innovation, and sustainability.  Here are the […]